Skip to main content

1


ENGELSKMANNSBRYGGA

Londonfirmaet Allen & Hanburys Ltd etablerte seg i Henningsvær i 1900. Firmaet produserte legemidler, og tran var en viktig råvare i produksjonen. De etablerte sin produksjon i et leid trandamperi, men i 1903-04 bygget de Engelskmannsbrygga med eget damperi. Bestyreren av damperiet gjennom mange år het Bully, og brygga gikk under navnet ”Bullybrygga”.

Under Lofotraidet i 1941 ble dampkjelen sprengt av engelske soldater for å hindre at tyskerne fikk produsere tran, som også kunne brukes til våpenproduksjon. Brygga fikk store skader, men ble raskt satt i stand igjen.Trandamperiet kom imidlertid ikke i gang igjen før etter krigen, da det var umulig å få deler til dampkjelen.

Trandamperiet var i drift til ut på sekstitallet, og etter dette tjente brygga som lager og tønnefabrikk. 

I 1997 ble brygga kjøpt av en gruppe kunsthåndverkere, og den inneholder i dag boliger, verksteder for tre håndverksbedrifter og et galleri.