Skip to main content

10


KIRKA

Den første kirka i Henningsvær ble bygget av Nordland Kirke- og Skolefond etter initiativ fra væreier Drejer i 1852. Som takk fikk Drejer en egen stol i kirken.

Kirken var stor med galleri på begge langsidene og orgel bak. Den var ikke isolert, og ble dessverre dårlig vedlikeholdt. Det ble lenge arbeidet med å få kirka resturert, men uten resultat. Det ble så bestemt at den skulle rives, og ny skulle bygges.

Gammelkirken ble revet i 1972, og den nye kirka som står på samme tomten, ble vigslet i 1974. Kirkeklokka til den gamle kirka kan du se bak den nye kirka. Den var en gave fra Vågan Sparebank.

Arkitekt var Odd Strøm som valgte å forme den nye kirken som en tørrfisk-hesje. Glassmaleriet er laget av Viktor Sparre og orgelet er bygget av J. E. Spikseth.