14


REALSKOLEN

Realskolen ble startet i 1943 med 22 elever fra Henningsvær.

I perioden 1943 – 1971 gikk det i alt 473 elever på realskolen og av disse var 302 fra selve Henningsvær. Elevene måtte gå opp til eksamen som privatister.

Realskolen ble drevet privat og finansiert gjennom skolepenger og en liten støtte fra kommunen, men dette var langt fra nok. Hovedinntektene kom fra arrangementer på Festiviteten i regi av foreldre med god dugnadsånd. Det ble arrangert revyer og fester med salg av hjemmelagede godsaker.

These pages are protected by copyrights © 2018
Developed by LIAS reklame