15


BRANNSTASJONEN

Du står nå ved den gamle brannstasjonen.

Brannkorpset ble startet 3. januar 1939 og samme år ble stasjonen og branntårnet for tørking av slanger bygget.

Brannstasjonen og utstyret ble finansiert med en egen eiendomsskatt på 1,2 promille.

Den første brann-sprøyten var hånddrevet, og måtte fylles med vann fra bøtter, alt med håndkraft.

I 1940 ble det anskaffet to motorsprøyter, og i 1947 fikk Henningsvær egen brannbåt med vannkanon og hydrant for 6 slanger.

These pages are protected by copyrights © 2018
Developed by LIAS reklame