Skip to main content

18


FYRET

“Quitvarden” ble i 1850 solgt av Drejer til Staten for 300 spd.

I 1857 ble den første fyrlykta bygget for å sikre innseilingen til Henningsvær.

Anlegget hadde flere bygninger; både stabbur og uthus, og fyrvokterne hadde ku og sauer.

Fyret ble i 1935 erstattet med den lykten som står litt nedenfor, og da ble også bygningene solgt.

Eiendommen er i dag i privat eie og det er foretatt en omfattende restaurering der man har klart å bevare det opprinnelige utseendet.