Skip to main content

20


KAIVEIEN

Kaiene langs etter Heimsundet har alltid vært åpne for fri ferdsel, noe som er et særpreg ved Henningsvær. I praksis kan man gå nesten hele havnen rundt langs kaiene.

Bare husk at du går kaiveien på eget ansvar!