Skip to main content

21


ALTONA

Altona ble bygget av væreier Drejer.

Her var stedets eneste butikk i mange år. Som eneste butikk, var det behov for et omfattende lager. I tillegg inneholdt bygningen en leilighet.

Etter Drejers død solgte Nordland Amt bygningen, og det har vært flere eiere. Den mest kjente er Ingvald Ramberg.

Altona ble i 2005 ombygd til leiligheter.