Skip to main content

22


FINNHOLMEN

I 1857 fikk et tysk firma tillatelse til å bygge guanofabrikk på Finnholmen. Plassen ble imidlertid for liten, og ny fabrikk ble bygget på Sauøya.

I 1888 overtok Ålesundsfirmaet Rønneberg Sønner, og det ble bygget fiskebruk her, med produksjon av både saltfisk og tørrfisk.

De opprinnelige bygningene brant i 1921 og nye og større ble bygget.

Alf R. Johansen AS overtok Finnholmen i 1970. Bruket ble utvidet med fryseri i 1972 og i 2000 ble de to øverste etasjene i Salteriet omgjort til turistanlegg.