Skip to main content

23


DAMPSKIPSKAIA

Dampskipskaia ble bygget i 1935, og samtidig ble Finnholmsundet gjenfylt.

Henningsvær hadde daglig anløp av en rekke lokalbåter, blant annet fra Bodø.