Skip to main content

25


VANNKUMMEN I URVIKA

Vannkummen ble bygget av Medisinaldepoet i 1884.

Kummen er 250 m3, og var Henningsværs vannforsyning frem til 1932. Inntil da ble vannet ført i tønner til Henningsvær, og videre måtte vannet bæres i bøtter til de respektive hjem.

Fiskebåtene måtte alle fylle vann her ved steinkaia. Det var også bolig for oppsynsmannen som sto for utleveringen av vann. Grunnmuren ser du til høyre for vannkummen.

I 1926 var det 1088 båter i Henningsvær under Lofotfisket og alle måtte ha vann. I tillegg kommer alt vannet som ble benyttet på fiskebrukene og i husholdningene. Tenk for en trafikk det har vært her.