Skip to main content

3


HEIMGÅRDSBRYGGA

Brygga ble bygget av væreier Drejer.

Heimgårdsbrygga brant ned og ble bygget opp igjen med litt mindre røsting enn hva den opprinnelig hadde.

Bygningen har vært benyttet til masse forskjellig oppigjennom tiden. Først var det overnattingssted for tilreisende fiskere og siden var det mellager, losjelokale, stall under krigen, agnsentral, fiskemottak samt festlokale.

Når det skulle være fest ble mellageret benyttet. Da måtte 100 kilos melsekker først bæres opp i andre etasje før lokalet måtte vaskes med sjøvann som ble båret opp i bøtter fra havna.

Festlokalet ble pyntet med lauv om sommeren og kreppapir om vinteren. Etter festen måtte alle melsekkene bæres ned igjen.

Johan Bojer skrev deler av ”Den siste viking” på Heimgårdsbrygga.