Skip to main content

6


DREJERGÅRDEN

Den meget dyktige forretningsmannen, Jens Henrik Klæbo Drejer (1811- 1882), kjøpte Henningsvær i 1842 da han giftet seg med Birgitte Zahl.

Han solgte Kvitvarden til Staten i 1851 hvor det ble bygget fyrlykt for å gjøre innseilingen til Henningsvær tryggere.

Væreieren var med på å starte Vågan Sparebank og han var sågar den første bestyreren med kontor i Drejergården.

Han hadde ingen arvinger og Henningsvær ble derfor overtatt av Nordland Amt 15. mai 1883 for kr. 245.000,-.

Drejergården hadde vaskeri og renseri. I tillegg var det et ”bibliotek” her i form av bokkasser som ble sendt fra sted til sted av velferdstjenesten, for at fiskerne skulle ha noe å lese på fritiden.