Skip to main content

7


RENERGÅRDEN

Lars Nicolai Rener (1769-1844) bygget denne gården i 1828.

Rener var en meget dyktig forretningsmann som kom fra Finnesset i Kabelvåg.

Etter at han ble enkemann giftet han seg med enken etter tidligere væreier i Henningsvær, Jørgen Zahl (1782- 1826). Hennes navn var Karen Robertine.

Rener var en meget dyktig væreier, og Henningsvær hadde stor fremgang. Han solgte siden stedet til stedatteren Birgitte Zahl som giftet seg med Jens Henrik Klæbo Drejer i 1842, for kr 6000 spd.

Drejer sørget for at Henningsvær ble knyttet til telegraflinjen ”Lofotlinja” i 1862, og Renergården ble da benyttet som telegrafstasjon.