8


FESTIVITETEN

Huset tilhørte opprinnelig Lofoten Motorfabrikk, et Svolværfirma som produserte båtmotorer av merket "HEIN". Bygget sto der Statoil-stasjonen er i dag.

Fabrikken gikk konkurs og Henningsvær Skytterlag kjøpte bygget som så ble demontert og fraktet til Henningsvær. En storstilt dugnad ble igangsatt og Festiviteten ble satt opp på fjøsttomten til væreier Drejer.

Huset ble innviet den 5. desember 1925 og kostet da kr. 20.500,-

På innvielsesdagen ble huset overdratt fra Skytterlaget til stedets befolkning og fikk navnet Festiviteten.

These pages are protected by copyrights © 2018
Developed by LIAS reklame