Skip to main content

9


VANNPUMPE

Det ble boret etter ferskvann på to steder i 1929. Det ble funnet vann, men etter en tid var det bare saltvann som ble pumpet opp.

Man innså da at det måtte bygges ut en sikker vannforsyning til Henningsvær. Dette arbeidet var fullført i 1931.